Nieuws
Stichting in de maak die zich ontfermt over leefbaarheid kernen rond VDL Nedcar
Bloemrijk grasland in het compensatiegebied bij VDL Nedcar, met links het Sterrebos, midden de autofabriek en rechts verplantte populieren, berken en essen afkomstig uit het Sterrebos.

Stichting in de maak die zich ontfermt over leefbaarheid kernen rond VDL Nedcar

15 maart 2023

VDL Nedcar richt een stichting op die, met name middels groencompensatie, een bijdrage gaat leveren aan de leefbaarheid in en rond de woonkernen in de directe omgeving van de autofabriek in Born. Deze stichting krijgt de naam Stichting Groenfonds omgeving VDL Nedcar.

Het oprichten van deze stichting met dit maatschappelijk doel komt voort uit afspraken die VDL Nedcar begin 2022 heeft gemaakt met stichting De Groene Sporenwolf (DGS), om tegemoet te komen aan bezwaren tegen de uitbreidingsplannen van VDL Nedcar. DGS, de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen en VDL Nedcar vaardigen allemaal twee bestuursleden af die in het stichtingsbestuur zitting gaan nemen.

Samenstelling stichtingsbestuur

Namens DGS gaan de bestuursleden Raymond Schlössels en Dirkjan van der Hoven zitting nemen in de nieuwe stichting. Namens Sittard-Geleen zijn dat de wethouders economische zaken en groen en natuur en landschap, respectievelijk Yvonne Salvino-Meijer en Ivo Tillie. Echt-Susteren heeft het voornemen om de wethouders Peter Pustjens (natuur, beheer en landschap) en Hub Meuwissen (project herinrichting Nieuwstadt/VDL Nedcar/A2) af te vaardigen. Voor VDL Nedcar gaan in het stichtingsbestuur zitting nemen CFO Dennis te Boekhorst en projectmanager François Brand. Het streven is om Stichting Groenfonds omgeving VDL Nedcar voor 1 mei 2023 op te richten.

Projecten

Bovenop de reeds gedane compensatie stelt VDL Nedcar een bedrag van 1,8 miljoen euro ter beschikking aan de stichting. Welke projecten de stichting gaat oppakken, wordt na de oprichting door het stichtingsbestuur bepaald. Het zal in ieder geval gaan om projecten gericht op groenontwikkeling en verbetering van de leefbaarheid in en rond de woonkernen in de omgeving van VDL Nedcar. 

Goede verstandhouding

“Wij hechten aan een goede verstandhouding met de omwonenden in onze omgeving”, stelt directeur John van Soerland van VDL Nedcar. “Zoals bekend ligt de leefbaarheid van de woonkernen en de ecologie nabij onze autofabriek ons na aan het hart. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we daarin willen investeren.”

Natuurcompensatie

De nieuwe stichting vormt het sluitstuk van een omvangrijk compensatieprogramma, dat onder meer omvat: het verplanten van bomen, bomenaanplant (3-voudig ten opzichte van de gekapte bomen), 130 vleermuiskasten, nieuwe dassenburchten, nieuw kruidenrijk grasland, nieuwe fruitbomen, nieuwe bijenkorven, een sociaal, duurzaam én circulair gerenoveerd kasteel, nieuwe fiets- en wandelpaden waardoor het gebied een versterkt recreatief karakter krijgt en inspanningen voor de realisatie van een voetgangersbrug over de provinciale weg (N297). Verder is VDL Nedcar in gesprek met het regionale onderwijs om leerlingen die praktijkonderwijs in houtbewerking volgen houten straatmeubilair te laten maken dat een bestemming krijgt in en rond recreatiegebied Wolfrath.

‘Mooie resultaten’

De ecologen die het compensatiegebied geregeld monitoren, spreken van ‘mooie resultaten’. In en nabij het Sterrebos vertonen tientallen vleermuiskasten sporen van bewoning (keutels). Ook de kasten bij kasteel Wolfrath worden gebruikt en in paalkasten in het compensatiegebied zijn vleermuizen gezien. Bij een schouw is tevens geconstateerd dat een van de dassenburchten in gebruik is. Daarnaast zijn in het compensatiegebied zeldzame insectensoorten aangetroffen.

Terug