Nieuws
Samenwerking VDL Groep en Universiteit Twente voor high-tech productie in Nederland
(v.l.n.r.) Gerjan Veldhuis (manager VDL ETG T&D Almelo), Geert Dewulf (UT, director Strategic Business Development), Bart Koopman (UT, decaan faculteit Engineering Technology), Hans Evers (directeur VDL ETG T&D), Sander Verschoor (directeur VDL ETG Almelo), Jaap Brand (VDL ETG/ UT fellow), Janneke Hoedemakers (UT, Strategic Business Development).

Samenwerking VDL Groep en Universiteit Twente voor high-tech productie in Nederland

30 juni 2021

VDL Groep en de Universiteit Twente (UT) gaan intensiever samenwerken om hightech-ontwikkeling en -productie verder te brengen. De twee partijen hebben een contract gesloten om, ondersteund door Holland High Tech (van de topsector High Tech Systemen & Materialen, HTSM), te investeren in gezamenlijk onderzoek. Met het contract zijn miljoenen euro’s gemoeid.

De eerste onderwerpen van studie gaan over de ontwikkeling en productie van elektrische motoren (actuatoren) op basis van supergeleiding (het verdwijnen van elektrische weerstand in speciale materialen bij het afkoelen naar lage temperaturen) en het meten en verbeteren van de reinheid van ultra-schone onderdelen.

Deze samenwerking maakt onderdeel uit van een overkoepelende gezamenlijke ambitie om academische kennis en industriële praktijk dichter bij elkaar te brengen. Zo gaan de partijen ook intensiever samenwerken op het gebied van talent, onder andere door het uitwisselen van medewerkers en het aanbieden van uitdagende opdrachten voor studenten. In juli 2019 is mede daarvoor Jaap Brand van VDL ETG Almelo aangesteld als eerste officiële fellow bij de leerstoel Precision Engineering van de UT. Eén van zijn taken is het versterken van de samenwerking tussen VDL en de UT. Het nieuwe contract is hier een voorbeeld van.

Doorbraak

De haalbaarheid én snelheid van nieuwe hightech-ontwikkelingen wordt steeds meer bepaald door de vroegtijdige samenwerking van ontwikkeling en fabricage. Dat is zeker het geval voor supergeleiding, waarvan het komende decennium een doorbraak wordt verwacht in de industriële toepassing. Deze technologie, die vooral wordt gebruikt in deeltjesversnellers (zoals bij CERN) en in MRI-systemen, kan worden gebruikt voor extreem sterke aandrijvingen, besturing van spiegels in de ruimtevaart en zelfs het mogelijk maken van kernfusie.

Ook in gebieden als chipproductie, energie en fotonica moeten materiaalkunde, ontwerp en productietechnieken samen optrekken om doorbraken mogelijk te maken. Door de expertise van VDL en de UT te combineren, wordt verwacht een nieuwe generatie studenten van de juiste competenties te kunnen voorzien alsook stappen te kunnen zetten in onderzoek en in de industrie. Hoe eerder onderzoek en industrie met elkaar samenwerken, hoe beter en sneller tot industrialisatie kan worden overgegaan.

Groeiambities

Volgens Sander Verschoor (directeur VDL ETG Almelo) en Hans Evers (directeur VDL ETG Technology & Development) is de samenwerking met de UT een belangrijke schakel om de hightech-industrie in Twente te versterken en om daarmee mede de groeiambities van VDL Groep in de regio waar te maken. “Om de groei in de halfgeleiderindustrie te ondersteunen, verwachten we de komende jaren veel nieuwe medewerkers nodig te hebben, veelal van HBO- en academisch niveau. Samen met de UT ontwikkelen we technieken en leiden we studenten op om dat mogelijk te maken.”

Innovatieve productontwikkelingen

Directeur Strategic Business Development Geert Dewulf van de Universiteit Twente: “We zijn zeer verheugd met deze nieuwe stap in onze samenwerking met VDL. De samenwerking tussen wetenschappelijke expertise van de UT en VDL als hightech-bedrijf zal leiden tot nieuwe wetenschappelijke doorbraken en innovatieve productontwikkelingen. Voor onze studenten biedt VDL inspirerende uitdagingen voor stages en afstudeeropdrachten. De samenwerking is ook een voorbeeld van hoe versterking van het regionale ecosysteem hand in hand gaat met de internationale ambitie van de UT.”

Over Universiteit Twente

De Universiteit Twente, opgericht in 1961, kenmerkt zich door de zogeheten ‘hightech human touch’-benadering. Als technische universiteit onderzoekt de UT ook de maatschappelijke impact van nieuwe innovaties, en biedt daarvoor een combinatie van technische en sociale disciplines. In haar toekomstvisie ‘Shaping 2030’ gaat de Universiteit Twente uit van wetenschappelijke uitdagingen die hun oorsprong vinden in maatschappelijke vragen: de mens staat daarbij voorop. De UT wil bijdragen aan een veilige, duurzame en digitale samenleving. Als enige campusuniversiteit in Nederlands heeft de UT ongeveer 11.000 studenten uit de hele wereld, en 3.300 medewerkers. In 2019 is de universiteit, voor de vierde keer op rij, uitgeroepen tot meest ondernemende universiteit van Nederland. Dat blijkt onder meer uit het grote aantal spinoff-ondernemingen en uit de intensieve samenwerking met de industrie en met partners als het Fraunhofer Project Center, gevestigd op de campus.

Terug