Nieuws
VDL breidt Laad Test Centrum uit met nieuwe laadtechnologie

VDL breidt Laad Test Centrum uit met nieuwe laadtechnologie

15 oktober 2019

VDL gaat met Siemens onderzoeken hoe voertuigtechnologieën, energieopslag en laadsystemen met elkaar samenwerken. Het VDL Laad Test Centrum in Valkenswaard is daarom uitgebreid met nieuwe laadtechnologie die meer inzicht moet geven in het slimmer en efficiënter gebruiken van het aanwezige elektriciteitsnetwerk en het bi-directioneel laden van zware voertuigen. Bi-directioneel laden wil zeggen dat elektrische voertuigen niet alleen in staat zijn om energie van het elektriciteitsnetwerk en energieopslagsysteem af te nemen, maar ook om energie aan deze systemen terug te leveren.

VDL gaat deze technologie onder andere toepassen om de zogeheten interoperabiliteit, het onderling communiceren en uitwisselen van informatie, van zware elektrische voertuigen en laadinfra te vergroten. Op deze manier wil VDL meer inzicht verkrijgen in de totale keten van stroomvoorziening van elektrische zware voertuigen. Daarmee kunnen duurzamere mobiliteitsoplossingen worden ontwikkeld die uiteindelijk bijdragen aan een succesvolle energietransitie.

“Inzet van zwaardere e-voertuigen brengt ook technische vraagstukken met zich mee zoals de toenemende energievraag en onvoorspelbare belasting van het elektriciteitsnetwerk”, zegt Menno Kleingeld, directeur VDL ETS. “Het is van belang dat alternatieven worden aangewend om het laden slimmer te plannen en om energie tijdelijk in een buffer op te slaan. Deze tijdelijke buffer kan dan tijdens piekbelasting, in combinatie met de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, weer terug naar de voertuigen geleverd worden. Dankzij deze nieuwe technologie kunnen we onderzoeken op welke manier we de belasting van laadsessies op het elektriciteitsnet kunnen verminderen en hoe we de beschikbare energiecapaciteit goed kunnen opslaan en verdelen naar behoeften.”

Slim energiemanagement

Op het VDL Laad Test Centrum in Valkenswaard zijn drie snellaadstations van Siemens, in combinatie met een VDL-energieopslagsysteem, geïnstalleerd. De data van deze systemen worden via een ‘cloud-based’ energiemanagement-applicatie beheerd. Door de data van deze systemen te gebruiken, kan het laden van de voertuigen actief gestuurd worden. Via een speciale ‘switching matrix’ kan de beschikbare energiecapaciteit flexibel worden ingezet en gebruikt.

Menno Kleingeld: “Dit gezamenlijke project met Siemens past binnen de VDL-strategie en -visie op het gebied van e-mobiliteit. Onze innovatie-activiteiten zijn onderdeel van een groter programma waarbij we nieuwe platforms en bouwblokken ontwikkelen, hierbij werken we nauw samen met onze strategische partners. Deze partnerships zijn een vereiste om mobiliteitsoplossingen voor de toekomst te kunnen blijven ontwikkelen.”

 “We zijn verheugd om samen met VDL aan dit innovatieve project te werken. Dit brengt ons een stap verder in het efficiënter en flexibeler inzetten van e-mobiliteit”, zegt Monique Mertens, hoofd van laadinfrastructuur voor e-bussen en zwaardere e-voertuigen van Siemens Smart Infrastructure. “Drie 150 kW snellaadstations van Siemens worden op het VDL Laad Test Centrum gebruikt. De laadelektronica kan tijdelijk met elkaar worden verbonden, waardoor het mogelijk is om drie voertuigen parallel te laden met elk een vermogen van 150 kW, of één voertuig bijzonder snel tot 450 kW ‘High-Power Charging’ (HPC). Dit betekent dat het vermogen flexibel kan worden aangepast en de laadinfrastructuur kan worden geoptimaliseerd voor depots met verschillende vereisten.”

Bi-directioneel laden

Voor de tijdelijke bufferopslag van energie die de zware elektrische voertuigen terug leveren wordt gebruikt gemaakt van 2 gebruikte batterijsystemen van een elektrische bus. Gemiddeld hebben deze batterijen nog meer dan 80% van hun originele capaciteit en kunnen perfect fungeren als energieopslagsysteem.

Dankzij deze technologie kan er efficiënter met bussen getest worden. Nu moeten de e-bussen en e-trucks vaak onnodig lang rijden om de batterijen helemaal leeg te rijden. Dankzij het bi-directioneel laden is dit niet meer nodig en kan de energie die in de voertuigbatterijen geladen is weer naar het energieopslagsysteem teruggestuurd worden.

Terug